Woordvoerderschap

Er zijn veel ondernemingen of organisaties die geen eigen communicatie-afdeling willen hebben. Vaak omdat de grootte van de organisatie dat niet toelaat, of omdat de communicatie onderdeel uitmaakt van het takenpakket van een medewerker die ook met andere zaken is belast. Als op enig moment sprake is van een crisissituatie, of in een ander geval van een telefoontje van een journalist die allerlei vragen stelt, weet men daar dan niet altijd raad mee. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst kan dan inspringen en het woordvoerderschap namens de betreffende onderneming of organisatie verzorgen, waarbij altijd de belangen van de opdrachtgever in alle inhoudelijke facetten voorop blijven staan.

Elbers Communicatie ontwikkelt in goede samenspraak een succesvolle woordvoerderstrategie, bereidt interviews voor en geeft vervolgens namens de opdrachtgever een interview of beantwoordt vragen van de media. En zorgt dan tevens voor de nazorg. Waarbij ook het schrijven van persberichten tot de mogelijkheden behoort. En zowel de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van persconferenties, met daarbij ook het faciliteren van een dergelijke persconferentie op het moment zelf.

Woordvoerderschap vormt een belangrijk element bij het neerzetten van de gewenste positionering van de onderneming of organisatie. Professionele invulling daarvan voorkomt afbreukrisico’s en ontlast de organisatie. Het vormt tevens de basis voor een goede relaties met de media, gebaseerd op continuïteit en vergroting van het vertrouwen.