Reputatiemanagement

Reputatie verwijst naar de positionering van een organisatie en de waardering die deze bij verschillende stakeholders geniet. De waarde van een reputatie wordt bepaald door de mate waarin de belofte die een bedrijf of organisatie afgeeft en de bewijsvoering op elkaar aansluiten. Reputatiemanagement heeft als doel aan voorkeur (offensief) en vertrouwen (defensief) te bouwen. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft een groot aantal reputatie-trajecten succesvol geïnitieerd en begeleid.

Reputatiemanagement is ontstaan in de Verenigde Staten, in de tijd dat shareholdervalue nog door velen als de enige sleutel tot succes werd gezien. Tegenwoordig houdt reputatiemanagement rekening met alle stakeholders die een onderneming of organisatie kent. Denk daarbij aan personeel, klanten, aandeelhouders, raad van commissarissen, financiers, etc. De laatste twee decennia is de waarde ervan ook in de rest van de wereld erkent en zijn het niet alleen meer grote ondernemingen die het belangrijk vinden. Ook het MKB of de not-for-profit instellingen erkennen in toenemende mate de waarde ervan.

Reputatiemanagement is van toepassing zowel op het handelen van een onderneming of organisatie in de reguliere betekenis, maar ook op online toepassingen. Met name die online reputatie vereist een grondige bewaking, want reputatierisico’s liggen er als het ware om de hoek en grootste beïnvloeding is dan heel eenvoudig een (vaak voldongen) feit. Al met al is het internet een medium geworden waarin grote invloed op reputaties kan worden uitgeoefend. Dit maakt het voor bedrijven uitermate belangrijk om te leren omgaan met social media.

Elbers Communicatie adviseert in alle opzichten van reputatiemanagement, vanaf de inrichting ervan tot en met de bewaking en bijstelling.