Persbeleid

Een goed persbeleid is van belang voor elke onderneming of organisatie. Zowel voor de profit als not-for-profit. De pers vormt geen doelgroep op zich, maar dient ervoor de gewenste doelgroep(en) te bereiken met de boodschap die een organisatie of onderneming graag kwijt wil. Dat is het vormgeven aan een pro-actief persbeleid. Reactief persbeleid is er ook, dan gaat het om journalisten die een vraag stellen of over een bepaald onderwerp een interview willen afnemen met een terzake kundige binnen de organisatie of onderneming.

Elbers Communicatie uit Grubbenvorst ontwikkelt samen met de opdrachtgever een adequaat en succesvol persbeleid dat past binnen de gewenste positionering van de onderneming of organisatie. Waarbij het er altijd om gaat te geven en te nemen. Want dat is zo de regel in de relaties met de pers, die immers niet op afroep beschikbaar is omdat ze een geheel eigen beleid voert. Elbers Communicatie ontwikkelt in goede samenspraak een succesvol persbeleid, bereidt interviews voor en begeleidt ze vervolgens tijdens het interview. Zorgt tevens voor de nazorg. Waarbij ook het schrijven van persberichten tot de mogelijkheden behoort. En zowel de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van persconferenties, met daarbij ook het faciliteren van een dergelijke persconferentie op het moment zelf.

Persbeleid is goed strategisch vorm te geven, persvragen zijn doorgaans niet al te planbaar. Vaak nemen vertegenwoordigers van de pers ook in de avonduren, tijdens feestdagen of in weekenden contact op. Elbers Communicatie kan deze vragen opvangen en ervoor zorgen dat de onderneming of organisatie te allen tijde kan reageren. En eventueel ook de eerste woordvoering verzorgen in afwachting van de komst van eigen mensen.

Elbers Communicatie verzorgt ook trainingen voor een goed persbeleid, waarbij aan de hand van rollenspellen interviews worden geoefend. Vaak worden hierbij ook audiovisuele middelen ingezet. Naast een training op de inhoud wordt dan ook gekeken naar aspecten als non-verbaal gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke presentatie en het taal- en stemgebruik.