Organisatiepositionering

Het goed positioneren van een onderneming of organisatie is om diverse redenen van belang. In feite betekent organisatiepositionering niet meer of minder dan het vaststellen van waarden, vervolgens verankeren en daarna uitdragen waar een onderneming of organisatie voor staat. En daarbij is het van belang binnen de organisatiepositionering te zorgen voor een heldere interne en externe focus. Het duidelijk kunnen aangeven waarin een organisatie of onderneming zich ten opzichte van anderen in positieve zin kan onderscheiden zorgt voor herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor de stakeholders. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft een aantal trajecten op het gebied van organisatiepositionering begeleidt en zorgt voor de totstandkoming en de inrichting ervan.

De positionering van een organisatie is sterk verbonden aan de identiteit, waarbij zaken als visie, missie, kernboodschappen en de bedrijfs- of organisatiecultuur een belangrijke rol spelen. Voor een goede organisatiepositionering is het belangrijk verbinding te zoeken met de behoeften van de stakeholders. Op deze manier krijgt organisatiepositionering relevantie en geloofwaardigheid en biedt hij voor jaren houvast. Bovendien is een goede organisatiepositionering helder en voor derden moeilijk te kopiëren. Hij vormt als het ware het verhaal van de onderneming (in ons vakgebied ‘storytelling’ genoemd).

Een heel belangrijke rol in de organisatiepositionering is weggelegd voor de medewerkers van de betreffende onderneming of organisatie. De medewerkers dragen namelijk dagelijks de positionering van de organisatie uit (‘living the brand’). Het definiëren van een positionering kan dan ook niet zonder het betrekken van medewerkers bij het proces. Elbers Communicatie heeft een aantal programma’s ontwikkeld waardoor die betrokkenheid kan worden ontwikkeld, vergroot en vast onderdeel van de organisatiecultuur wordt.