Merkenstrategie

Bij een succesvolle merkenstrategie gaat het erom een sterk merk in de markt te zetten. Dit vertaalt zich dan in de praktijk naar een grotere merktrouwheid van klanten. Veel mensen denken dat de merkenstrategie van een onderneming of organisatie alles te maken heeft met marketing, reclame of marketingcommunicatie. Dat is echter niet het geval. Het oplossen van problemen op het gebied van een goede merkenstrategie (organisatiepositionering en de daarop gebaseerde merkarchitectuur) vraagt echter om heel andere uitgangspunten dan communicatiecampagnes.

Het is van groot belang voor het succes van een adequate en effectieve merkenstrategie dat het topmanagement van de onderneming of organisatie er ten volste aansluiting mee heeft. Verder is de inrichting van de onderneming of organisatie van belang: is er sprake van een centrale aansturing, of decentraal via bijvoorbeeld divisies? Een centraal aangestuurde onderneming of organisatie zal doorgaans kiezen voor een monolithische merkenstrategie in tegenstelling tot een decentraal aangestuurde organisatie. Ook aspecten als markt- of productoriëntatie spelen een belangrijke rol bij een succesvolle merkenstrategie. Vaak is ook sprake van het bouwen van een merkensamenhang (‘part of’, ‘onderdeel van’, ‘behorend tot’), waarbij een versterkend effect kan optreden.

Elbers Communicatie uit Grubbenvorst kan helpen bij het vaststellen en implementeren van een succesvolle merkenstrategie, zowel voor ondernemingen als organisaties in de not-for-profit sector. En daarbij dient te worden aangegeven dat een succesvolle merkenstrategie pas na een aantal jaren zichtbaar wordt. Het is namelijk gericht op de lange termijn en minder op korte-termijnsuccessen.