Interne communicatie

De tijd is voorbij dat interne communicatie bestond uit een leuk personeelsblad of intranetsite. In de moderne communicatie gaat het om internal branding, waarbij middelen als een personeelsblad of intranetsite dit doel ondersteunen. Het is immers van belang dat de gewenste externe uitstraling ook intern wordt nageleefd en uitgedragen. Met internal branding wordt de externe profilering van de organisatie verbonden aan het gedrag van de medewerkers. De medewerkers leven het merk intern en extern, zoals het ook beloofd wordt aan klanten. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft het opzetten en implementeren van internal branding als een van de kerncompetenties in haar dienstenpakket.

Het doel van internal branding is tweeledig. De eerste doelstelling van internal branding is de klantbeleving te optimaliseren. Ondernemingen en organisatie zien tegenwoordig steeds meer in dat een merk naar buiten toe wordt versterkt, wanneer dit merk intern wordt gedragen en geleefd door de medewerkers. De tweede doelstelling is dat internal branding bijdraagt aan medewerkersbetrokkenheid.

Zoals hierboven al is aangegeven gaat internal branding verder dan interne communicatie met een leuk personeelsblad of intranetsite, waar het dan vooral gaat om het overbrengen van een boodschap aan medewerkers (kennis). In tegenstelling tot bij interne communicatie, wordt bij internal branding het doel gesteld dat de medewerkers het merk gaan leven (gedrag). Er wordt een duidelijke brug geslagen tussen het externe merk en de interne organisatie. Maar hiervoor moet eerst de houding van medewerkers positief worden beïnvloedt. Wanneer zij geloven in het merk, gaan ze er vanzelf naar leven en voelen zich meer verbonden aan de organisatie en het merk.

Elbers Communicatie heeft een aantal internal branding trajecten gerealiseerd in zowel profit als not-for-profit organisaties en ondernemingen. Realisatie en implementatie vindt plaats aan de hand van een stappenplan, waarbij achtereenvolgens het merk wordt bepaald, vervolgens verklaard en in het dagelijks werk geïmplementeerd om tot slot in de organisatie of onderneming te worden verankerd.