Interne branding

De tijd is voorbij dat interne communicatie bestond uit een leuk personeelsblad of intranetsite. In de moderne communicatie gaat het om interne branding, waarbij middelen als een personeelsblad of intranetsite dit doel ondersteunen. Het is immers van belang dat de gewenste externe uitstraling ook intern wordt nageleefd en uitgedragen. Met interne branding wordt de externe profilering van de organisatie verbonden aan het gedrag van de medewerkers. De medewerkers leven het merk intern en extern, zoals het ook beloofd wordt aan klanten. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft het opzetten en implementeren van interne branding als een van de kerncompetenties in haar dienstenpakket.

Het doel van interne branding is tweeledig. De eerste doelstelling van interne branding is de klantbeleving te optimaliseren. Ondernemingen en organisatie zien tegenwoordig steeds meer in dat een merk naar buiten toe wordt versterkt, wanneer dit merk intern wordt gedragen en geleefd door de medewerkers. De tweede doelstelling is dat interne branding bijdraagt aan medewerkersbetrokkenheid.

Zoals hierboven al is aangegeven gaat interne branding verder dan interne communicatie met een leuk personeelsblad of intranetsite, waar het dan vooral gaat om het overbrengen van een boodschap aan medewerkers (kennis). In tegenstelling tot bij interne communicatie, wordt bij interne branding het doel gesteld dat de medewerkers het merk gaan leven (gedrag). Er wordt een duidelijke brug geslagen tussen het externe merk en de interne organisatie. Maar hiervoor moet eerst de houding van medewerkers positief worden beïnvloedt. Wanneer zij geloven in het merk, gaan ze er vanzelf naar leven en voelen zich meer verbonden aan de organisatie en het merk.

Elbers Communicatie heeft een aantal interne branding trajecten gerealiseerd in zowel profit als not-for-profit organisaties en ondernemingen. Realisatie en implementatie vindt plaats aan de hand van een stappenplan, waarbij achtereenvolgens het merk wordt bepaald, vervolgens verklaard en in het dagelijks werk geïmplementeerd om tot slot in de organisatie of onderneming te worden verankerd.