Externe branding

Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft jarenlange ervaring met de branding van organisaties of ondernemingen. Branding is om diverse redenen van belang. In feite betekent branding niet meer of minder dan het vaststellen, vervolgens verankeren en daarna uitdragen waar een onderneming of organisatie voor staat. En daarbij is het van belang binnen de externe branding strategie te zorgen voor een heldere externe focus. Het duidelijk kunnen aangeven waarin een organisatie of onderneming zich ten opzichte van anderen in voordelige zin kan onderscheiden zorgt voor herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor de stakeholders. Elbers Communicatie zorgt voor de totstandkoming en de inrichting van een goede externe branding strategie.

De positionering van een organisatie is sterk verbonden aan de identiteit, waarbij zaken als visie, missie, kernboodschappen en de bedrijfs- of organisatiecultuur een belangrijke rol spelen. Voor een goede externe branding is het belangrijk verbinding te zoeken met de behoeften van de stakeholders. Op deze manier krijgt de branding relevantie en geloofwaardigheid en biedt hij voor jaren houvast. Bovendien is een goede externe branding strategie helder en voor derden moeilijk te kopiëren. Hij vormt als het ware het verhaal van de organisatie of onderneming (in ons vakgebied ‘storytelling’ genoemd).

Een heel belangrijke rol in de externe branding strategie is weggelegd voor de medewerkers van de betreffende onderneming of organisatie. De medewerkers dragen namelijk dagelijks de positionering van de organisatie uit (‘living the brand’). Het definiëren van een juiste externe branding kan dan ook niet zonder het betrekken van medewerkers bij het proces. Elbers Communicatie heeft een aantal programma’s ontwikkeld waardoor die betrokkenheid kan worden ontwikkeld, vergroot en vast onderdeel van de organisatiecultuur wordt.