Trainingen

Een boodschap, goed of slecht, voor het voetlicht brengen vereist een goede voorbereiding. We zijn gespecialiseerd in het geven van communicatie- en presentatietrainingen, gericht op het adequaat en doeltreffend neerzetten van de boodschap.

Een boodschap, goed of slecht, voor het voetlicht brengen vereist een goede voorbereiding. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst is gespecialiseerd in het geven van een presentatietraining, gericht op het adequaat en doeltreffend neerzetten van de boodschap en het voorkomen van het trappen in valkuilen. En ook ter vergroting van het zelfvertrouwen, waardoor uiteindelijk ook de gewenste boodschap beter en begrijpelijker kan worden neergezet. Waarbij zaken als non-verbaal gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke presentatie, het wegnemen van ‘plankenkoorts’ en het taal- en stemgebruik vanzelfsprekende onderdelen van de presentatietraining vormen.

In een crisiscommunicatietraining gaan we in op de verschillende aspecten die horen bij een crisis en het daarbij zo goed mogelijk waarborgen van zowel de eigen reputatie als eindverantwoordelijke, maar ook de reputatie van de organisatie of onderneming. Elbers Communicatie traint op het zo helder en transparant mogelijk communiceren van de boodschap, waarbij in de crisiscommunicatietraining ook nadrukkelijk wordt gelet op aspecten als non-verbaal gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke presentatie, het wegnemen van ‘plankenkoorts’ en het taal- en stemgebruik.

Elbers Communicatie maakt in alle gevallen een programma op maat (met uitvoerige inhoudelijke voorbereiding), geeft oprechte en directe feedback en stimuleert daarmee het vertrouwen van de opdrachtgever in het eigen kunnen, waardoor een succesvol optreden realiseerbaar wordt en een goede indruk blijft hangen.