Crisiscommunicatietraining

Elbers Communicatie uit Grubbenvorst is gespecialiseerd in het geven van crisiscommunicatietraining. Waar gaat het daarbij dan om? Als een crisis in aantocht lijkt te zijn, of inmiddels is ontstaan, willen de bij de onderneming of organisatie betrokken stakeholders de verantwoordelijke zo snel mogelijk een verklaring horen afgeven. Dat kan door middel van een interview met media, door het doen van mededelingen aan het personeel, of door het uitgeven van een verklaring als eerste start van dit traject. Daarbij is het van groot belang dat de verantwoordelijke dit doet op basis van vertrouwen, transparantie en senioriteit.

In een crisiscommunicatietraining gaan we in op de verschillende aspecten die horen bij een crisis en het daarbij zo goed mogelijk waarborgen van zowel de eigen reputatie als eindverantwoordelijke, maar ook de reputatie van de organisatie of onderneming. Elbers Communicatie traint op het zo helder en transparant mogelijk communiceren van de boodschap, waarbij in de crisiscommunicatietraining ook nadrukkelijk wordt gelet op aspecten als non-verbaal gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke presentatie, het wegnemen van ‘plankenkoorts’ en het taal- en stemgebruik.

Vaak duurt een crisis een aantal dagen. Gedurende die dagen kan Elbers Communicatie inhoudelijk blijven trainen en adviseren op de inhoud van de boodschap, zodat consistentheid, vertrouwen en begrip ook in crisistijd mogelijk blijven.

Omdat het moment van een crisis vaak niet te plannen is, kan een crisiscommunicatietraining op alle momenten van de week (zowel dag als nacht, en in het weekend of op feestdagen) plaatsvinden. En ook de verdere begeleiding van het gehele strategische communicatietraject is bij Elbers Communicatie mogelijk.