Crisiscommunicatie

Wanneer zich geheel onverwacht problemen voordoen die mogelijk een grote impact kunnen hebben op de onderneming of organisatie, is het van belang op zo transparant mogelijke en betrouwbare wijze daarover een crisiscommunicatie plan op te stellen. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft ervaring met crisiscommunicatie in (grote) ondernemingen en organisaties. Crisiscommunicatie helpt reputatieschade te voorkomen, dan wel in sommige gevallen zo klein mogelijk te houden. Crisiscommunicatie is dan ook van groot belang om alle betrokkenen zo snel mogelijk van de juiste en zo volledig mogelijke informatie te voorzien, in het ideale geval nog voordat, of zodra, zich een crisis aandient. Regeren is hierbij vooruitzien.

Iedere strategie ter beheersing van een crisis heeft een min of meer eigen communicatieve aanpak, die Elbers Communicatie in samenspraak met de opdrachtgever adviseert en implementeert. Welke strategie gekozen wordt, is meestal situationeel bepaald. Crisismanagement en crisiscommunicatie gaan hier vloeiend in elkaar over. Het strategieënspectrum loopt uiteen van, aan de ene kant, zeer (pro)actief tot uitermate afwachtend. Qua attitude en uitstraling is daarbij een veelheid van keuzes mogelijk, variërend van zeer invoelend tot volstrekt afwijzend of juist angstvallig neutraal. Anderzijds is een indeling te maken die te maken heeft met de risico’s die men bereid is te lopen.

Het is in alle gevallen echter belangrijk om te blijven streven naar consistent en consequent (communicatie)beleid. Hopen er met consequent stilzwijgen of met een leugentje mee weg te komen is bijna altijd een illusie. Niet voor niets dient crisiscommunicatie onderdeel te zijn van de risico analyse van een onderneming of organisatie om daarmee een zo ongestoord mogelijke voortzetting van het bedrijf of organisatie mogelijk te maken.