Corporate communicatie

Corporate communicatie betekent het goed positioneren van een onderneming of organisatie. En dat is om diverse redenen van belang. In feite betekent corporate communicatie niet meer of minder dan het vaststellen, vervolgens verankeren en daarna uitdragen waar een onderneming of organisatie voor staat. En dat in alle facetten van de communicatie, zowel intern als extern. En met een duidelijke stakeholderanalyse voor ogen. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst heeft een aantal trajecten op het gebied van corporate communicatie begeleidt en zorgt voor de totstandkoming en de inrichting ervan.

De corporate communicatie van een organisatie is sterk verbonden aan de identiteit, waarbij zaken als visie, missie, kernboodschappen en de bedrijfs- of organisatiecultuur een belangrijke rol spelen. Voor een goede corporate communicatie is het belangrijk verbinding te zoeken met de behoeften van de stakeholders. Op deze manier krijgt corporate communicatie relevantie en geloofwaardigheid en biedt hij voor jaren houvast bij alle stakeholders. Bovendien is een goede corporate communicatie helder en voor derden moeilijk te kopiëren. Hij vormt als het ware het verhaal van de onderneming (in ons vakgebied ‘storytelling’ genoemd).

Een heel belangrijke rol in de corporate communicatie is weggelegd voor de medewerkers van de betreffende onderneming of organisatie. De medewerkers dragen namelijk dagelijks de positionering van de organisatie uit (‘living the brand’). En daarnaast heeft corporate communicatie ook te maken met aspecten als sponsoring of marketing communicatie. Elbers Communicatie heeft een aantal programma’s ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt voor een onderneming of organisatie op optimale geïntegreerde en afgestemde wijze te communiceren. Met succes tot vanzelfsprekend resultaat.