Communicatietraining

Een boodschap, goed of slecht, voor het voetlicht brengen vereist een goede voorbereiding. Elbers Communicatie uit Grubbenvorst is gespecialiseerd in het geven van een communicatietraining, gericht op het adequaat en doeltreffend neerzetten van de boodschap en het voorkomen van het trappen in valkuilen. En ook ter vergroting van het zelfvertrouwen, waardoor uiteindelijk ook de gewenste boodschap beter en begrijpelijker kan worden neergezet. Waarbij zaken als non-verbaal gedrag, persoonlijkheid en persoonlijke presentatie, het wegnemen van ‘plankenkoorts’ en het taal- en stemgebruik vanzelfsprekende onderdelen van de communicatietraining vormen.

Een communicatietraining kan vele doelen hebben. Denk eens aan een training kort voordat een belangrijke boodschap moet worden uitgedragen voor een zaal en/of in interviews. Of ter verhoging van de effectiviteit in gesprekken. En ook om te leren omgaan met journalisten of klanten. Elbers Communicatie maakt in alle gevallen een programma op maat (met uitvoerige inhoudelijke voorbereiding), geeft oprechte en directe feedback en stimuleert daarmee het vertrouwen van de opdrachtgever in het eigen kunnen, waardoor een succesvol optreden realiseerbaar wordt en een goede indruk blijft hangen.

Een communicatietraining vindt doorgaans plaats op locatie van de opdrachtgever. Maar hij kan ook in een hotel of elders worden gegeven. Afhankelijk van de aard van de training kan gebruik worden gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen. Vaak gaat het om één-op-één trainingen, want die zijn het meest succesvol en effectief. Waarbij vaak ook tot een regelmatige herhaling (een of twee keer per jaar) wordt afgesproken, specifiek gericht op het verder ontwikkelen van de benodigde skills. En dat daarbij in alle gevallen strikte vertrouwelijkheid over het onderwerp wordt betracht mag als vanzelfsprekend worden beschouwd.