Communicatiemanagement

Met communicatiemanagement begint Elbers Communicatie uit Grubbenvorst met het goed in beeld brengen wat er rond een organisatie, onderneming of thema speelt. Dat doen we door de communicatievraagstukken hier omtrent van meerdere kanten te begrijpen, te analyseren en op te lossen. Vervolgens brengen we de situatie in kaart en kijken we naar de mogelijkheden en kansen. Om daarna een effectieve strategie te formuleren en vervolgens te implementeren. Een strategieontwikkeling voor communicatiemanagement is altijd speciaal voor de opdrachtgever opgesteld, want geen enkele situatie is immers dezelfde.

In plaats van communicatiemanagement wordt er ook wel gesproken over strategische communicatie of communicatiebeleid. Communicatiemanagement betreft eigenlijk alle communicatieactiviteiten van een organisatie. Van public relations tot marketingcommunicatie en van reclame tot sponsoring. De kracht van communicatiemanagement is het feit dat de verschillende communicatiegebieden en -middelen op elkaar zijn afgestemd en elkaar daardoor kunnen versterken.

Communicatiemanagement is alleen van toegevoegde waarde als het een volwaardig onderdeel is van het organisatiebeleid. Het organisatiebeleid vormt dan ook de bron van communicatiemanagement. Communicatiemanagement is ondersteunend aan het organisatiebeleid en draagt bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Binnen iedere onderneming of organisatie moet communicatiemanagement anders worden ingevuld. Er is niet één optimale samenstelling die het beste is. Dit hangt van vele factoren af, zoals de wijze van organisatie, de markt en de doelstellingen. In ieder geval moet communicatiemanagement bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Op het hoogste niveau van een organisatie moet communicatiemanagement worden ondersteund, anders heeft het geen nut.

Elbers Communicatie begeleidt de implementatie van communicatiemanagement en heeft ervaring opgebouwd in zowel ondernemingen, als in organisaties in de not-for-profit sector.